fbpx
03 86 21 09 21

Juridische informatie

DIRECTEUR

SAS Le Village des Grands Chênes
Arnaud Le Claire
Route de Fertot
58470 Gimouille
Tél. : 03 86 21 09 21
E-mail : reception@grand-bois.com

 

RCS : 821 299 328
TVA Intracommunautaire :  FR26821299328
Capital de 10 000 €

Hosting

Agence itiConseil
12 Avenue Marceau
58 000 NEVERS
03 86 61 56 52

Met uitzondering van de afbeeldingen, is het toegestaan om de pagina’s van deze website op papier te reproduceren onder de volgende voorwaarden:

  • gratis verspreiding;
  • behoud van de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen enkele wijziging of aanpassing van welke aard dan ook);
  • uitdrukkelijke vermelding van de website als bron en vermelding dat de reproductierechten voorbehouden en strikt beperkt zijn.

De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website op een elektronische drager is toegestaan onder voorbehoud van een duidelijke en leesbare vermelding van de bron en de vermelding “Rechten voorbehouden”.

De informatie mag alleen worden gebruikt voor privé-, verenigings- of professionele doeleinden. Elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is verboden.

LINKS NAAR DE WEBSITE

Het maken van een link naar de inhoud van deze website is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • de “deep linking” techniek is niet toegestaan, d.w.z. de pagina’s van de website mogen niet worden geïntegreerd in de pagina’s van een andere site, maar mogen wel toegankelijk zijn door het openen van een venster;
  • met een bronvermelding die door een link rechtstreeks verwijst naar de betreffende inhoud.

De informatie mag alleen worden gebruikt voor privé-, verenigings- of professionele doeleinden;. Elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is verboden.

Attentie! Deze toestemming geldt niet voor websites waarop informatie wordt verspreid van polemische, pornografische of xenofobe aard of die de gevoeligheid van de meerderheid kan kwetsen.

Voor andere toepassingen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden.

Gebruik van formulieren op de website

Wanneer u via onze website een formulier invult, worden de ingevoerde gegevens maximaal 12 maanden op onze website opgeslagen en beveiligd. Door het verzenden van het formulier gaat u vrijwillig akkoord met de verstrekking van uw persoonsgegevens aan ons. Uw IP-adres wordt samen met de ingevoerde persoonsgegevens geregistreerd om eventuele juridische verzoeken te kunnen beantwoorden.


U hebt recht op toegang, correctie, wijziging, beperking van de verwerking, portabiliteit en verwijdering.


U kunt hiervoor een verzoek richten aan de sitemanager.


In geval van een stageverzoek of een spontane sollicitatie wordt uw cv maximaal één jaar bewaard om zo nodig contact met u op te kunnen nemen inzake dit verzoek.

Cookies :

Deze website plaatst een of meer cookies om te kunnen functioneren. Alleen cookies die noodzakelijk zijn voor een goed functioneren van de website worden zonder uw toestemming geplaatst. Deze cookies worden niet gebruikt om uw navigatie te volgen of om persoonsgegevens te verzamelen. Deze cookies worden geplaatst in overeenstemming met de Franse cookiewetgeving 2012 en het RGPD.